Skip Navigation Linksראשי : רשלנות רפואית במיילדות : מידע מקצועי

טכיקארדיה – TACHYCARDIA

קצב לב מהיר מהתקין של יותר מ- 100 פעימות לדקה. ניתן לאיתור ואבחנה אצל עוברים במהלך הלידה באמצעות ניתור מוניטור . קיומו מצביע על מצוקה עוברית. ומחייב חילוץ מהיר של העובר בניתוח קיסרי. פענוח שגוי של ממצאים אלו ואי מעבר מהיר לחילוץ קיסרי נקבעו בפסיקה כרשלנות של הצוות המיילד.

אי ביצוע בדיקות אבחון אלה ומעקב רפואי נאות, בנסיבות המתבקשות, מהווה רשלנות רפואית.


שם:
אימייל:
טלפון:
נושא:טלפון 03-5608008
נייד 054-4718732
פקס 03-5608018
[email protected]
פגישה בתיאום מראש בלבד