Skip Navigation Linksראשי : תוכן המאמר

3,000,000 ש"ח פיצוי לבת 70 שנפגעה בתאונה

התובעת, שיוצגה ע"י משרדנו, ילידת 1940 אלמנה פנסיונרית, נפגעה בתאונת דרכים , ע"י רכב אשר סטה מן הכביש עלה על מדרכה במהירות תוך שהוא דורס תחת גלגליו את רגלה של התובעת .

התובעת , עברה קטיעה של גפה שמאלית אובחנה כסובלת משבר בחוליית הגב, שבר בעצם הסירה של כף יד שמאל , שברים בכתף שמאל וכן שבר בראש רדיוס משמאל.

התובעת עברה תהליך שיקום ארוך אשר כלל ניתוחים ואשפוזים רבים . לאור צורת הגדם והיקף הקטיעה התקשה צוות השיקום להתאים לתובעת תותבת. מאז התאונה הוחלפו לתובעת תותבות רבות . התובעת החלה סובלת מפצעי לחץ באזור התותבת, חשה בכאבים עזים והתקשתה להתהלך בעזרת הפרוטזה. מצב אשר גרם לחוסר יציבות ונטייה לנפילות.

משרדנו הגיש בשמה של התובעת תביעה לביהמ"ש המחוזי בירושלים. מומחים מטעם ביהמ"ש שבדקו את התובעת , העריכו את נכותה בשיעור 55% לצמיתות בשל הקטיעה ו- 10% בשל הגבלה בכתף וכף היד. מומחית בתחום השיקום העריכה את צרכיה השיקומיים של התובעת, לרבות אביזרים, ניידות ועזרת צד ג'.

חברת הביטוח טענה כי התובעת ניידת ועצמאית לחלוטין , וכי השימוש בפרוטזה למעשה, שולל את טענותיה של התובעת לעניין סיוע מוגבר בעזרת צד ג'. כמו כן טענה חב'הביטוח כי אין כל מקום לממן לתובעת דיור חלופי בדירה המותאמת למוגורי נכה, מאחר והיא מתגוררת בדירת ביתה.

משרדנו טען בשמה של התובעת, כי היא חשה מחושים עזים בעת השימוש בתותבת ועל כן היא נמנעת מלעשות בה שימוש. התובעת מתניידת בכסא גלגלים בעזרת צד ג' , בשל הכאבים הקשים אותם היא חשה בכתף ובשורש כף יד שמאל ואשר מונעים ממנה שימוש עצמאי בכסא גלגלים. לפיכך, התובעת זקוקה לעזרת צד ג' מוגברת, הן בתפקוד היומי והן בניידות.

כמו כן נטען, כי התובעת מתגוררת אצל ביתה ומשפחתה בדירת גג ישנה תלת מפלסית שאינה מותאמת כלל לצרכיה ולמגבלותיה. בדירה מצויות מדרגות רבות, פתחי החדרים צרים למעבר של כסא גלגלים, מימדי החדרים אינם מתאימים לניידות על כסא גלגלים, הדירה סובלת מהיעדר מקום ותנאים לניידות התובעת והמעלית לדירה אינה יכולה להכיל בתוכה כסא גלגלים.

כמו כן, נטען בשם התובעת כי יש להשית את מלוא עלות שכירת הדיור החלופי על חברת הביטוח מאחר וברור שהתובעת לא הייתה נדרשת להוצאה זו אלמלא התאונה. נוסף נטען, כי אין לדרוש מביתה של התובעת להחליף את הבית אך מפאת מגבלות אמא. לפיכך הפתרון של שכירת דיור חלופי מותאם בשים לב לגילה המבוגר של התובעת הינו הפתרון האופטימאלי.

בשלב של תחשיבי נזק , בו כל צד מגיש לביהמ"ש את ראיותיו וטיעוניו לעניין שיעור הפיצוי, קיבל ביהמ"ש את מלוא טענותינו והמליץ לחברת הביטוח לקבל את הצעת ביהמ"ש לפשרה עפ"י המתווה המלא של עזרת צד ג' מלאה, ומימון דיור חלופי. בהתאם נתן ביהמ"ש תוקף של פס"ד להסכם פשרה במסגרתו קיבלה התובעת סך של כ- 3,000,000 ש"ח לפני הפחתות של תשלומים תכופים, וקצבאות המוסד לביטוח לאומי.

להערכת שווי תביעתך או לתיאום פגישת יעוץ אישית עם עו"ד לביאב, ללא התחייבות חייג/י לטלפון : 03-5608008 מענה 24 שעות או פנה באמצעות מייל [email protected]

לוי לביאב , משרד עו"דשם:
אימייל:
טלפון:
נושא:טלפון 03-5608008
נייד 054-4718732
פקס 03-5608018
[email protected]
פגישה בתיאום מראש בלבד