Skip Navigation Linksראשי : רשלנות רפואית במיילדות : מידע מקצועי

דלקת רחם – EUDOMETRITIS

דלקת של רירית הרחם אשר נגרמת עקב זיהום חד או כרוני , יכולה להגרם ע"י גוף זר, חיידק, נגיף או טפיל. לידה אשר מתרחשת לאחר פקיעת מים ממושכת ללא כיסוי אנטיביוטי מתאים אשר בנוסף להגנה על העובר מגן גם על אפשרות של זיהום הרחם, מתבטאת תמיד בדלקת רחם של היולדת לאחר הלידה. דלקת זו הינה בעלת פוטנציאל פגיעה בעובר אם לא מטופלת כראוי.

אי ביצוע בדיקות אבחון אלה ומעקב רפואי נאות, בנסיבות המתבקשות, מהווה רשלנות רפואית.


שם:
אימייל:
טלפון:
נושא:טלפון 03-5608008
נייד 054-4718732
פקס 03-5608018
[email protected]
פגישה בתיאום מראש בלבד