Skip Navigation Linksראשי : רשלנות רפואית במיילדות : מידע מקצועי

חמצת מטאבולית – PH

בודקת את רמת החומציות בדם העובר ואספקת החמצן למערכותיו. רמת חומציות נמוכה מן הנורמה מצביעה על מצוקה עוברית . רמת החומציות נבדקת ע"י לקיחת דם מהעורק הטבורי בסמוך לאחר הלידה. רמת ה- PH תלויה בחמצון השיליה, ובריכוז החומציות המצטברות . הפרעה לזרימת הדם תגרום לחמצת נשימתית וכתוצאה מכך תת חימצון מערכות העובר ופגיעה נוירולוגית קשה.

אי ביצוע בדיקות אבחון אלה ומעקב רפואי נאות, בנסיבות המתבקשות, מהווה רשלנות רפואית.


שם:
אימייל:
טלפון:
נושא:טלפון 03-5608008
נייד 054-4718732
פקס 03-5608018
[email protected]
פגישה בתיאום מראש בלבד