Skip Navigation Linksראשי : רשלנות רפואית במיילדות : מידע מקצועי

בדיקת דופלר במיילדות


דופלר במיילדותבין החידושים בבדיקת האולטראסאונד, מצוי המעבר מהצגת תמונה "בשידור חי", למדידת וסקירת סירקולציית הדם של האם והעובר. ההתפתחות מבוססת על ממצאים של דופלר, פיסיקאי אוסטרי, שהראה שבשימוש בעל קול לבחינת כלי דם, כלי הדם מגיב כמו מראה ושולח קרן חוזרת אל מקור האנרגיה האולטראסאונדית. זה תבטא בנוסחא של ערך של תדר האולטרסאונד.מכשיר נפוץ לשימוש כיום הוא ה"דופלקס אקוויפמנט" שמשלב דופלר אולטראסאונד ואולטראסאונד. מכשירים מתוחכמים יותר אף מציגים את כלי הדם בצבעים שונים לפי הכיוון שאליו זורם הדם.יש כל מיני נוסחאות לאמידת זרימת הדם. בכל הנוסחאות המרכיב הבסיסי הוא היחס בין זרימה סיסטולית לדיאסטולית. הנוסחא בשימוש הכי נפוץ היא השוואה בין השיאים של שתי הזרימות.זרימת הדם בעורקי הרחםהדם מגיע לרחם מעורקי הרחם והשחלות, מהם מסתעפים Arcuate arteries  סביב הרחם, ומהם כלי הדם החודרים לרחם (Radial arteries), שמהם יוצאים הSpiral arteries שמעבירים דם לאנדומטריום ולרווח הבין סיסי.במהלך ההיריון מתרחש הליך של הרחבת כלי הדם הספיראליים כדי שיעבירו דם בצורה טובה יותר לעובר באמצעות התחלפות תאי השריר בתאי טרופובלאסט. מחקרים מראים שבמצבים של פיגור התפתחותי בעובר, וכן ברעלת הריון, התהליך איננו מתרחש.בדיקת הדופלר של הזרימה בעורקי הרחם, מאפשר לבדוק בצורה שאינה פולשנית את זרימת הדם. מאחר וכלי הדם מתרחבים, נצפית זרימה דיאסטולית חזקה. כאשר אין התרחבות ישנה היחלשות בזרימה זו. באופן זה ניתן לזהות את המצב ולתת טיפול פרופילקטי לנשים שעלולות להימצא בסיכון. ניתן לבדוק משבוע 22-24.זרימת הדם בשיליההרווח הבין סיסי הוא האזור העיקרי למעבר מזון וחמצן והשלכת פסולת. לשליה יש דופן אימהית ודופן עוברית. את הצד האימהי ניתן לבחון בדופלר של עורקי הרחם, ועל הצד העוברי ניתן ללמוד ע"י דופלר של עורקי הטבור. ככל ש"גיל" השליה עולה הזרימה הדיאסטולית בעורקי הטבור מתגברת. זרימה חלשה או היעדר זרימה יכולים להעיד על בעיות לחץ דם אמהי, פיגור התפתחות בעובר וכן הלאה. במקרים חריגים ניתן לראות זרימה הפוכה.אי ביצוע בדיקות אבחון אלה ומעקב רפואי נאות, בנסיבות המתבקשות, מהווה רשלנות רפואית
שם:
אימייל:
טלפון:
נושא:טלפון 03-5608008
נייד 054-4718732
פקס 03-5608018
[email protected]
פגישה בתיאום מראש בלבד