Skip Navigation Linksראשי : רשלנות רפואית במיילדות : מידע מקצועי

אבחון טרם השרשה Preimplantation diagnosis

אבחון טרם השרשה Preimplantation diagnosis
מתאים במקרים של זוגות הנמצאים בסיכון גבוהה להישנות מחלות תורשתיות, אשר מחייבות הפסקות הריון חוזרות.
חלק מהאוכלוסייה נמנע מלבצע בדיקות טרום הלידה בשל ההיבט האתי והמוסרי של הפסקת היריון. האבחון טרם השרשה יכול להתבצע לפני שההריון נקלט ובכך ניתן להתגבר על היבטים אלה. יש 3 אפשרויות לאבחן טרם השרשה: 1. דיגום של ה- Polar body – מתבצע ע"י שאיבת ביציות לאחר השריית ביוץ. 2. דיגום של תא אחד Blastomer Biopsy. 3. דיגום של רקמת ה- Trophoectoderm.
אבחון טרם השרשה מעלה מספר בעיות כגון עלות גבוהה של שיטה זו, אין מספיק נתונים על הריונות שעברו אבחון זה ועוד.


שם:
אימייל:
טלפון:
נושא:טלפון 03-5608008
נייד 054-4718732
פקס 03-5608018
[email protected]
פגישה בתיאום מראש בלבד