Skip Navigation Linksראשי : רשלנות רפואית במיילדות : מידע מקצועי

בדיקות לא פולשניות לאבחון מומים

שיטות אבחון לא פולשניות
מומים וגנטיקה- ישנן שתי קבוצות של שיטות לאבחון מומים מולדים במהלך ההיריון: שיטות אבחון פולשניות- שיטות אלה יעילות ומסייעות לאבחן ריבוי של מחלות ופגמים. מאידך שיטות אבחון בלתי פולשניות אשר כוללות ביו היתר אולטרסאונד ובדיקות דם.

אולטרסאונד- לשיטה זו יתרונות רבים, העלות נמוכה, העדר תופעות לוואי שליליות, כושר ההבחנה גבוה ועוד. בשבועות ה-20-22 להריון מומלץ לבצע בדיקת אבחון מומחים מולדים ובשלב זה נשאר זמן לגלות האם ישנו צורך להפסיק הריון במידה והתגלה מום.

אולטרסאונד לדני- האלוטרסאונד באמצעות המתמר הלדני מאפשר אבחון מוקדם של תופעות חריגות עם זאת בשלב שבו מתבצעת הבדיקה חלק מהמומים עדיין לא באים לידי ביטוי. למעשה יש לבצע בנוסף בדיקה יסודית בשבועות 20-22 להריון ואין להסתפק בסקירת מערכות מוקדמת.

(CT) Computerized Tomography- מדובר בבדיקה מהירה יחסית, ללא כל השפעה על העובר בנוסף מדובר בבדיקה נוחה לאישה. מה שמאפיין את ה- CT זה החדות שבתמונה ובכך ניתן להתגבר על הקושי של צילום עוברים בתנועה. אבחון מומים ב-CT מתרכז במערכת העצבים , מערכת העיכול ואברי הבטן. אולם גם לשיטה זו מספר חסרונות: ישנה חשיפה לכמויות קרינה גבוהות, עלות המכשור גבוהה ואיננה זמינה. בנוסף לעיתים איכות התמונה איננה טובה.

(MRI) Magnetic Resonance Imaging- מדובר בשיטה בעלת יתרון רב מאחר שלא מדובר בחשיפה לקרינה לעומת בדיקת ה-CT. באמצעות שיטה זו מתקבלת תמונה באיכות גבוהה ובנוסף ניתן להשתמש בשיטה זו כאשר בדיקת אולטרסאונד לא מדגימה בבירור את העובר. אולם מדובר בבדיקה בעלות גבוהה וזמינות נמוכה. בנוסף יש צורך בהרדמת העובר בבדיקה, אין שלילה מוחלטת של תופעות לוואי שליליות על העובר. הבדיקה לנשים מסוימות מלחיצה הן בגלל צורת הבדיקה והן בשל עוצמת הרעש. אבחון מומים בשיטה זו מתמקד במומי מערכת השתן, מומי לב ומערכת העצבים.

יש לציין כי CT ו-MRI מתבצעים כאשר בדיקת האולטרסאונד אינה מספיקה וברורה.

אי ביצוע בדיקות אבחון אלו בנסיבות המתבקשות מהווה רשלנות רפואית.


שם:
אימייל:
טלפון:
נושא:טלפון 03-5608008
נייד 054-4718732
פקס 03-5608018
[email protected]
פגישה בתיאום מראש בלבד