Skip Navigation Linksראשי : רשלנות רפואית במיילדות : מידע מקצועי

המוליזה חיסונית ואנטיגנים

פגיעה בעובר עקב נוגדנים בדם האם - בדיקת סקר נוגדנים


מטרת בדיקות הדם לסקר נוגדנים (coombs indirect) היא למנוע מחלה מיוחדת של הילוד המתבטאת ע"י מעבר נוגדני האם לעובר התוקפים ומפרקים את כדוריות הדם האדומות של העובר ואגב כך גורמים לאנמיה עוברית (חוסר דם עוברי).
המחלה הידועה ביותר היא על רקע אי התאמה של קבוצת הדם RH שלילי, אשר יכולה להופיע בדרגות חומרה שונות ודורשת מעקב וטיפול הריוני מיוחד תוך סיווג ההריון כהריון בסיכון. טיפול זה דורש בדיקות על קול עוקבות, איתור סימנים משניים להופעת אנמיה עוברית באמצעות ניטור דופק העובר, מעקב ביופיזיקלי קפדני, דיקור חבל הטבור וכו'. איתור אנמיה ברמות המטוקריט מתחת ל- 30 מחייבת , מתן עירויי דם לעובר דרך חבל הטבור של העובר ברחם-וכל זה בכדי למנוע בעובר הצטברות נוזלים-HYDROPS.

בעבר, מחלת ה-RH הייתה הגורם העיקרי להופעה של מחלה המוליטית של היילוד. כיום, במיוחד לאחר השימוש בחיסון כנגד מחלה זו, ירדה באופן יחסי חשיבותה של תופעה המוליטית זו ועלתה חשיבותה של המחלה המוליטית הנגרמת ע"י קבוצות דם בלתי אופייניות.
ישנם נוגדנים שהתנהגותם דומה בחומרתה לזו של בעיית ה-RH ,ביניהם נוגדנים הקרויים ANTI KELL. המחלה אמנם נדירה יחסית, אך אם מופיעה עלולה להיות קשה במיוחד. ניתן לגלות נשאות לאנטי גנים באמצעות בדיקת דם פשוטה , עם גילוי הנשאות, יש לסווג את ההריון כהריון בסיכון גבוה ויש לנהוג למתואר לעיל .

אי ביצוע בדיקות אבחון ומעקב רפואי בנסיבות המתבקשות מהווה רשלנות רפואית.שם:
אימייל:
טלפון:
נושא:טלפון 03-5608008
נייד 054-4718732
פקס 03-5608018
[email protected]
פגישה בתיאום מראש בלבד