Skip Navigation Linksראשי : רשלנות רפואית במיילדות : מידע מקצועי

זיהום הקרומים - CHORIOAMNIONITIS

זיהום לאחר פקיעת מי השפיר וירידת המים.

מופיע בתחילה ללא עליה חריפה בחום האימהי, אך עם עליה בקצב לב העובר, דבר המצביע על זיהום ברחם. זיהום הקרומים הוא הגורם העיקרי בקבוצת הזיהומים בשעת הלידה לעוברים וקיים קשר מובהק בין זיהום קרומים, תת חימצון מערכות העובר ודימום מוחי.
זיהום הקרומים הוא בין הסיבות להופעת שיתוק מוחין. יש צורך לאבחנו בהקדם האפשרי ולטפל בו באמצעות כיסוי אנטי ביוטי תוך ורידי. בד בבד יש צורך לנטר באופן רצוף את העובר על מנת לשלול סבל עוברי. בכל מצב של מוניטור המצביע על מצוקה עוברית יש צורך לשלקול מעבר מיידי ליילוד קיסרי.

אי ביצוע בדיקות אבחון אלה ומעקב רפואי נאות, בנסיבות המתבקשות, מהווה רשלנות רפואית.


שם:
אימייל:
טלפון:
נושא:טלפון 03-5608008
נייד 054-4718732
פקס 03-5608018
[email protected]
פגישה בתיאום מראש בלבד