Skip Navigation Links

התרשלות במניעת סיבוכי פגות בלידות מוקדמות

ביהמ"ש העליון קבע, בע"א 10766/05 (ג'מילה מוחסן ואח' נ' מדינת ישראל), כי אי מתן כיסוי סטרואידי לטיפול בחוסר הבשלות הראתית של העובר, במקרים של לידה מוקדמת, מהווה רשלנות רפואית מכוח דוקטרינת הנזק הראייתי המעביר את הנטל אל הרופא להראות, כי לא היה בטיפול כדי להטיב את מצבו של העובר.
10/8/2011 10:51:48 PMИмя
Email
Телефон
Тема
Тел 03-5608008
Ручной телефон 054-4718732
Факс 03-5608018
[email protected]
Встреча только по предварительному согласованию.
Главная